Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật giải thích về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn cũng như các lựa chọn của bạn về dữ liệu cá nhân được sử dụng. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư cũng như bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn gọi điện thoại, khi truy cập trang web và các trang mạng xã hội của chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các phần mềm hoặc đặt phòng. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ an toàn các dữ liệu và tuân thủ luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Vui lòng đọc kỹ về chính sách bảo mật trước khi sử dụng website của chúng tôi. Website có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.Orchard Resort không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web này. Nếu bạn truy cập các trang web đó từ trang web của chúng tôi, bạn nên nghiên cứu chính sách bảo mật của các trang web đó để có thể hiểu về cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Khi bạn tạo tài khoản, đặt chỗ, hoặc khi truy cập website, thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (Ví dụ: tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà, tổ chức)
 • Thông tin tài chính (Ví dụ: số thẻ tín dụng, mã bảo mật, ngày hết hạn)
 • Thông tin liên quan đến hồ sơ du lịch (Ví dụ: thói quen du lịch và lưu trú, lịch sử đặt phòng, lưu ý y tế đặc biệt, bất kỳ nhận xét nào bạn gửi cho chúng tôi)
 • Thông tin liên quan đến hồ sơ khách hàng của bạn (Ví dụ: địa chỉ giao hàng, quốc gia cư trú, ngoại tệ sử dụng)
 • Sở thích marketing của bạn, bao gồm bất kỳ sự đồng ý nào bạn đã cho phép chúng tôi
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi hoặc các đại lý của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về việc liên hệ này và bất kỳ thông tin liên lạc và thư tín nào với bạn;
 • Thông tin liên quan đến trình duyệt hoặc thiết bị bạn dùng để truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm nếu có, địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt vì các lý do quản trị hệ thống và bảo mật và để thu thập thông tin tổng hợp.

Thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ 3:

 • Đôi khi chúng tôi nhận thông tin của bạn từ các bên thứ ba. Cụ thể, chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các đại lý du lịch, công ty điều hành tour, công ty quản lý điểm đến, các doanh nghiệp mà bạn liên hệ trực tiếp. Thông tin chúng tôi nhận từ các bên thứ ba bao gồm thông tin liên hệ và thông tin liên quan đến hồ sơ du lịch của bạn.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube (phụ thuộc vào tùy chọn riêng tư của bạn trên các nền tảng đó).
 • Thông qua cookies và các công nghệ theo dõi như Google.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp qua trang web của chúng tôi cho các mục đích sau

Để hoàn thành hợp đồng hoặc thực hiện các bước liên quan đến hợp đồng: điều này liên quan đến việc bạn đặt chỗ hoặc đặt dịch vụ với chúng tôi. Điều này bao gồm, ví dụ:

 • Xử lý và tạo điều kiện cho việc đặt chỗ, bao gồm xác minh danh tính của bạn, thực hiện thanh toán và liên lạc với bạn
 • Cung cấp các dịch vụ khách hàng

Theo yêu cầu của chúng tôi để thực hiện công việc kinh doanh và theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình, cụ thể là:

 • Trả lời các yêu cầu mà bạn đã gửi qua trang web của chúng tôi và giải quyết các vấn đề đang diễn ra liên quan đến các yêu cầu đó
 • Trình bày nội dung từ trang web của chúng tôi theo cách mà chúng tôi cho là hiệu quả nhất
 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ cá nhân hóa cao tại Orchard Resort và cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến Orchard Resort
 • Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để thanh toán, chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để kiểm tra tính hợp lệ của mã, số tài khoản, và số thẻ mà bạn gửi để đề phòng gian lận
 • Giám sát tài khoản của khách hàng để ngăn chặn, điều tra và / hoặc báo cáo gian lận, khủng bố, xuyên tạc, sự cố bảo mật hoặc tội phạm, theo luật hiện hành
 • Sử dụng thông tin bạn cung cấp để điều tra các khiếu nại nào nhận được từ bạn hoặc những người khác, về trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • Sử dụng dữ liệu liên quan đến các tuyên bố pháp lý, tuân thủ, các mục đích quy định và điều tra khi cần thiết (bao gồm việc tiết lộ thông tin đó liên quan đến quy trình pháp lý hoặc kiện tụng)

Bạn đồng ý cho chúng tôi:

 • Cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến du lịch, thông tin liên quan đến Orchard Resort, hoặc các chi tiết khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm, cũng như thư từ cá nhân (điện tử hoặc cách khác) hoặc các hình thức liên lạc khác
 • Đặt cookie và sử dụng các công nghệ tương tự trong phần “Sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi liên quan” và thông tin được cung cấp cho bạn khi các công nghệ đó được sử dụng
 • Mời bạn tham gia danh sách nhận bản tin điện tử
 • Các trường hợp khác khi chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý,chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho mục đích mà chúng tôi giải thích tại thời điểm đó

Cho các mục đích pháp luật yêu cầu, ví dụ như:

 • Để đáp ứng yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khi tiến hành điều tra.

Bất kỳ ở cứ nơi nào chúng tôi căn cứ vào sự đồng ý của bạn, bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý đó, mặc dù chúng tôi có thể có cơ sở pháp lý khác để xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích khác,ví dụ như những mục đích nêu trên. Trong một số trường hợp, dựa vào lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi có thể gửi cho bạn chương trình tiếp thị trực tiếp mà không cần bạn đồng ý. Bạn có quyền từ chối tiếp thị trực tiếp hoặc lập hồ sơ mà chúng tôi thực hiện đối với tiếp thị trực tiếp tại mọi lúc. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong giao tiếp qua tin nhắn điện tử hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho những đối tượng sau (trong mọi trường hợp, chỉ khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ):

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên và chuyên gia tư vấn bên ngoài), cố vấn chuyên nghiệp và đại lý
Các bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho Orchard Resort và là những người bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ hợp đồng để giữ bí mật và an toàn đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba về lưu trữ trang web, nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ, phân tích, báo cáo sự cố và tiếp thị qua email
Các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các quan chức thực thi pháp luật, nếu được yêu cầu cho các mục đích nêu trên, nếu được pháp luật ủy quyền hoặc nếu được yêu cầu để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo luật hiện hành
Nếu bán công ty, sáp nhập, tổ chức lại, trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự khác

Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập hoặc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho việc thu thập hoặc xử lý thông tin; cho các thủ tục pháp lý đang hoạt động, cho việc nhận dạng phục vụ nhu cầu kinh doanh (chẳng hạn như lưu trữ hồ sơ) ở mức độ cho phép của luật hiện hành. Trong trường hợp không có đủ lý do để giữ Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ xóa, xử lý, chặn và / hoặc ẩn danh một cách an toàn thông tin đó.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo mật Thông tin Cá nhân có trong hệ thống khỏi lạm dụng, mất mát hoặc thay đổi. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Chúng tôi không thể kiểm soát tính bảo mật của máy tính, thiết bị điện tử hoặc các phương thức giao tiếp điện tử mà bạn sử dụng để gửi e-mail và gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi qua Internet. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng máy tính, thiết bị điện tử và các phương thức giao tiếp điện tử mà bạn sử dụng để giao tiếp với chúng tôi được bảo mật đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc đánh chặn Thông tin Cá nhân của bạn trước khi chúng tôi nhận được thông tin.

Chúng tôi không thiết kế trang web này cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi, tức là trang web này không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Chính sách bảo mật của chúng tôi không chấp nhận người dùng dưới 18 tuổi. Chúng tôi yêu cầu rằng những người dưới 18 tuổi không được sử dụng trang web này, hoặc gửi, hoặc đăng thông tin lên trang web. Nếu chúng tôi vô tình lấy được thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khác từ người dùng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu này cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào; bất kỳ thông tin nào bị tiết lộ sẽ là do người dùng dưới tuổi 18 đã sử dụng trang web và gửi thông tin cá nhân mà không xin phép hoặc được chúng tôi cho phép.

Theo luật hiện hành, bạn có thể có các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm:

 • Quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn; để sửa, xóa hoặc hạn chế (ngừng mọi hoạt động) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; để lấy dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo hợp đồng hoặc với sự đồng ý của bạn ở định dạng máy có thể đọc được và yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) dữ liệu này cho người kiểm soát khác
 • Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp (cụ thể là khi chúng tôi không xử lý dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi đang sử dụng dữ liệu để tiếp thị trực tiếp)
 • Các quyền này có thể bị hạn chế, ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, dẫn tới việc vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc trong việc lưu giữ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa vào để từ chối kỳ yêu cầu nào của bạn
 • Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền đã nêu hoặc để lấy thông tin khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin cung cấp bên dưới
 • Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong thời gian sớm nhất, trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp lâu hơn, chúng tôi sẽ thông báo lý do đến bạn. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin cụ thể để xác nhận danh tính, để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào có trách nhiệm liên quan. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bổ sung một số thông tin liên quan để có thể phản hồi lại nhanh hơn

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số được trang web gửi đến máy tính của bạn và được trình duyệt web tự động lưu vào máy tính của bạn. Mỗi khi bạn yêu cầu một trang từ website, trình duyệt web của bạn sẽ gửi cookie này trở lại máy chủ trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để tăng trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi và đề xuất nội dung mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể tìm hiểu thêm bên dưới về cookie là gì và cookie chúng tôi sử dụng.

Chúng tôi sử dụng cookie nào?

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

 • Cookies Thiết Yếu
  Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có những cookie này, các dịch vụ được đề cập sẽ không hoạt động bình thường (ví dụ: bạn sẽ không thể điều hướng xung quanh trang web hoặc truy cập một số loại nội dung nhất định). Do đó, không thể tắt các cookie này
 • Cookies Chức Năng
  Cookie chức năng cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn dựa trên những lựa chọn bạn đưa ra. Những cookie này cho phép trang web của chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn của người dùng (chẳng hạn như quốc gia nơi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ngôn ngữ, kích thước văn bản, phông chữ, đơn vị tiền tệ và các thông số tìm kiếm) và cung cấp các tính năng cá nhân nâng cao hơn. Những thứ này về sau có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn với lựa chọn của bạn
 • Cookies Hiệu Suất
  Cookie hiệu suất thường bao gồm cookie phân tích, thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ và cho phép chúng tôi cải thiện cách chúng hoạt động. Ví dụ: cookie hiệu suất cho chúng tôi biết đâu là trang được truy cập nhiều nhất, cho phép chúng tôi xem các mô hình sử dụng tổng thể, giúp chúng tôi ghi lại những khó khăn bạn gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp bạn điều hướng trong trang web và quay lại các trang hiệu quả hơn
 • Cookies Truyền Thông
  Những cookie này được sử dụng khi người dùng chia sẻ thông tin bằng các tài khoản mạng xã hội bằng nút chia sẻ hoặc nút “thích” trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, hoặc khi bạn tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua các trang web truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn và YouTube

Làm cách nào để tắt cookie?

Nếu bạn không muốn chúng tôi cài đặt cookie hoặc không đồng ý với cách chúng tôi sử dụng cookie trên, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt internet của mình để từ chối chúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần “Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn hoặc truy cập www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org hoặc http://optout.aboutads.info/#/. Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt chế độ từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web của chúng tôi